Asmens duomenų saugojimas:

  1. Gerbiame Jūsų asmens duomenis ir naudojame juos tik jūsų prekių užsakymams vykdyti.
  2. Jums leidus, informuojame apie specialias akcijas bei naujas prekes.
  3. Jums neprieštaraujant, suteikiame Jums lojalaus kliento statusą, kuris leidžia naudotis papildomomis nuolaidomis.

_________________________

Detalus aprašymas: 

1.Sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės madogarazas.lt operatorius (toliau – Duomenų

valdytojas) yra UAB „Diteksas“, įmonės kodas 125169571, PVM mokėtojo kodas

LT251695716, adresas korespondencijai – Kęstučio 1/9, LT-08118 Vilnius, Lietuvos

Respublika, elektroninio paštoadresas – madosgarazas@gmail.com

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje

madosgarazas.lt.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius

asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas

tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

1.4. Registracija – Pirkėjo duomenų suvedimas į svetainėje madosgarazas.lt pateiktą anketą.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų

teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios

Taisyklės.

2.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje,

būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

3.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti

neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el.

laišką madosgarzas@gmail.com arba paskambindamas telefonu 852757285 . Tokiu atveju

pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).

3.3. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti,

kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius

vienerius metus.

3.4. Pirkėjas turi teisę galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba

sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys

tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. 

3.5. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją

interneto parduotuvėje madosgarzas.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir

naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį,

elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės registracijos anketoje nurodytą

informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių

įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą ar registruojantis sutinka su prekių

pirkimo - pardavimo taisyklėmis, kurių 2.3. punktas nusako, kad patvirtindamas šias taisykles

Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų

pardavimo madosgarazas.lt internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės

rinkodaros tikslais. Mes siunčiame kelis kartus per mėnesį naujienlaiškį kliento nurodytu el.

paštu ir sudarome galimybes naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas:

„atsisakyti“ – paspaudęs klientas daugiau nebegaus naujienlaiškio).

3.6. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems

asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su

Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens

duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų

numatyta tvarka.

3.7. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo

neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

3.8. Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros

tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 2 metus tiesioginės rinkodaros

tikslais. Pirkėjo duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio pirkimo. Po šio termino kliento

duomenys yra (automatiškai) sunaikinami. Asmens duomenų automatinį sunaikinimą prižiūri

atsakingas.darbuotojas.

4.Taisyklių keitimas

4.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas

madosgarzas.lt interneto parduotuvėje.

4.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos

dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje madosgarazas.lt

4.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.

4.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės

teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

5. Informacijos pateikimas ir perdavimas

5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami

elektroniniu paštu madosgarzas@gmail.com arba paštu.

5.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba

pretenziją.

6. Slapukai (angl. – cokies)

6.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra

perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens

kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja

asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia

įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai

naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius

ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada

išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės madosgarzas.lt

funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.

6.2. Slapukai naudojami internetinės parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei

veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis interneto

svetaine, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti drabužius.

Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto

adresas, telefonas ir pan.). Bendrovė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa

asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba

kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį,

o Ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).

6.3. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai

priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba

gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog

sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite

naudotis interaktyviomis šios svetainės savybėmis.

6.4. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės

svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.

6.5. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

6.6. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

Iškilus klausimams kreipkitės  el.paštu – madosgarzas@gmail.com