Pristatymo, prekių keitimo bei grąžinimo sąlygos

1. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

1.1. Madosgarazas.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę,

24 val. per parą. Užsakymai telefonu, el. paštu priimami nustatytomis darbo valandomis.

1.2. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, pirkdamas internetu, paspaudžia mygtuką

„Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina atsiųsdamas patvirtinimo

laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu, o kitu būdų (telefonu ar el. paštu) darytiems užsakymams nuo

apmokėjimo momento.

1.3. Prekių kainos madosgarazas.lt internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais, įskaitant PVM.

1.4. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali naudojantis el. bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas

perveda į madosgarazas.lt internetinės parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už

duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kurio el. bankininkystės sistemoje

vyksta piniginės operacijos. Arba atsiskaitydamas banko pavedimu, kai Pirkėjas, atsispausdinęs

užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.

Taip pat galima apmokėti naudojantis PayPal išankstinio apmokėjimo sistema.

1.5. Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu privalo turėti

tikslią pinigų sumą, kurią reikės apmokėti kurjeriui už prekes ir/ar pristatymo išlaidas.

1.6. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes

pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

1.7. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 24 valandas, užsakymas atšaukiamas.

2. Prekių pristatymas.

2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią

prekių pristatymo vietą, pašto kodą, nurodyti tikslų savo telefono numerį.

2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o

prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių

pristatymo netinkamam subjektui.

2.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes sekančią dieną nuo pranešimo gavimo, kad jam bus ryt

pristatyta siunta. Pirkėjui nepriėmus ir/ar neatsiėmus siuntos ji vežama pakartotinai. Dėl

pakartotinų pristatymų Pardavėjas turi teisę apmokestinti Pirkėją, jei dėl šių pristatymų bus

patirtos papildomos išlaidos.

2.4. Prekes pristato Pardavėjas, Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Pirkėjas atsiima

artimiausiame pašto skyriuje, siuntų terminaluose arba madosgarazas.lt ofise, priklausomai nuo

to, kokį pristatymo būdą pasirinko Pirkėjas.

2.5. Pardavėjas gali taikyti nuolaidas pristatymui jeigu Pirkėjas viršija nustatytą užsakymo sumą.

2.6. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais

terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo

nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju

ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

2.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų

pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės

arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

2.8. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje

pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna

prekės komplektacija.

2.9. Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame

siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai

Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra

atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės

pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

2.10. Pirkėjas savo nuožiūra negali keisti prekių pristatymo adreso kai siunta yra išvežta. Jeigu

pristatymo vieta yra pakeičiama asmeniškai tariantis su kurjeriu ar kita pristatymą teikiančia

tarnyba, Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę papildomai

apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas dėl savavališko kliento pristatymo adreso

pakeitimo esant išsiųstai siuntai. (Patirtos išlaidos gali būti padengiamos, išrašant papildomą

sąskaitą Pirkėjui, arba  išskaičiuojamos iš grąžinamų prekių sumos, arba, jeigu tokios galimybės

nebus, nurašant iš Pirkėjo sukauptų madosgarazas.lt virtualių pinigų arba būsimų grąžinimų ar

sukauptų virtualių pinigų.)

​2.11. Pirkėjui pasirinkus pristatymą ir apmokėjimą grynaisiais, prekės pristatymo momentu bei

Pardavėjui įvykdžius užsakymą, Pardavėjas pasilieka teisę išieškoti pristatymo išlaidas nurašant

iš Pirkėjo sukauptų madosgarazas.lt virtualių pinigų, būsimų grąžinimų, sumą lygią pasirinktam

pristatymui bei kitoms išlaidoms padengti jei tokios Pirkėjui atsisakant priimti savo užsakymą.

3. Prekių kokybės, garantijos.

3.1. Kiekvienos madosgarazas.lt internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės duomenys nurodomi

prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

3.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad madosgarazas.lt internetinėje parduotuvėje esančios prekės

spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo

naudojamo monitoriaus ar išmanaus įrenginio ekrano ypatybių.

4. Prekių grąžinimas ir keitimas.

4.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. liepos mėn. 22 d. nutarimu

Nr. 738 (Žin., 2014, Nr. 2014-10565) patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis. Pinigai

už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

4.2. Pirkėjas grąžinamas arba keičiamas prekės gali siųsti jam patogiausiu būdu. Pardavėjas

kompensuoja grąžinimo išlaidas, jeigu Pirkėjas grąžino Lietuvos pašto pagalba išsiųsdamas

prekę (-es) laišku. (Esant didesniam svoriui nei 2 kg arba didesniems siuntinio išmatavimams,

norint, kad būtų kompensuotos grąžinimo išlaidos, būtina apie tai su Pardavėju aptarti prieš

išsiunčiant grąžinimą)  Kompensuojama bus tik laiško pristatymo išlaidos, ir tik tiems Pirkėjams,

kurie kartu su grąžinimu pateiks išlaidų kvitą. 

4.3. Audiniai bei verpalai gali būti grąžinami tik tuo atveju, jei pastebėtas akivaizdus gamintojo

brokas, Kitais atvejais šios prekės nėra grąžinamos, nes jos yra matuojamos ir atkerpamos pagal

kliento pageidavimą bei sveriamos.. Per 14 dienų gali būti grąžinami gaminiai – drąbužiai,

aksesuarai irk t. Norėdamas grąžinti ar keiti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14

(keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos. Prieš išsiunčiant netinkamas prekes

būtina informuoti Pardavėją el. paštu ir užpildyti specialią prekių keitimo – grąžinimo formą,

nurodant joje grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

4.3a. Prekės nėra grąžinamos dėl spalvos –pirkėjo monitoriuje atspalviai gali skirtis dėl

techninių, monitoriaus kalibravimo ypatybių/

4.4. Jeigu Pirkėjas pavėluoja grąžinti prekę per leistiną terminą ir vėlavimas yra nuo 1 dienos iki

3 dienų, Pardavėjas pasileika teisę be atskiro įspėjimo grąžinamą sumą pervesti į virtualią

Pardavėjo sąskaitą (Jei klientas neturi tokios sąskaitos, ji sukuriama) arba grąžinimo nepriimti.

Pavėlavus daugiau kaip 3 dienas grąžinimas nepriimams.

4.5. Pirkėjui grąžinus prekes be dokumentų ir neatsiuntus tvakingų dokumentų per 8.3. punkte

nurodytą terminą, Pardavėjas be atskiro įspėjimo grąžinamą sumą perveda į Pirkėjo virtualią

sąskaitą, jei tokios neturi, ji sukuriama.

4.6. Pirkėjui grąžinus 8.3. punkte nurodytais terminais, pinigai bus pervesti į Pirkėjo nurodytą

banko sąskaitą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo gaminio ir tvarkingų grąžinimo

dokumentų gavimo dienos. 

4.7. Jei dėl Pirkėjo kaltės (savavališkai pakeistas pristatymo adresas, sutartas pristatymas kitą

dieną, klaidingai nurodyti duomenys ir pan.) siunta jam buvo pristatyta ne kitą darbo dieną,

siuntos pristatymo data, nuo kurios skaičiuojamas prekėms grąžinti ar keisti leistinas terminas,

bus laikoma sekanti darbo diena po siuntos išsiuntimo. Pasirinkus atsiėmimą paštomate gavimas

laikomas ta diena kai išsiunčiama Pirkėjui SMS žinutė su atsiėmimo kodu.

4.8. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos

pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos

etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai

grąžinama nekokybiška prekė). Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

4.9. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. ir 8.6.

punktuose nustatytų prekių grąžinimo terminų ir sąlygų. Jūsų grąžinamos prekės bus įvertintos,

ar gaminiai grąžinti laikantis aukščiau nurodytų sąlygų. Jei sąlygų buvo nesilaikoma, pinigai

grąžinami nebus. Dėl prekės pristatymo ar atsiėmimo tokiais atvejais bus tariamasi individualiai. 

4.8. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias

prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis per protingą terminą.

4.10. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta

suma, įskaitant ir kainą už pristatymą.

4.11. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų, nuolaidų kuponu, virtualiais pinigais, tai

grąžinamas kuponas, atstatomi sistemoje virtualūs pinigai ir grąžinama papildomai sumokėta

suma. Dovanų kupono terminas lieka pradinis.

4.12. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma (po

nuolaidos) arba jeigu grąžinama prekė yra akcijos sudėtinė dalis ir likusios negrąžintos

užsakymo prekės, nebetenkina akcijos sąlygų, iš grąžintinos sumos išskaičiuojama pritaikyta

nuolaida.

4.13. Jei pirkimo metu pirkėjui buvo pritaikytas nemokamas pristatymas, prekės (-ių) grąžinimo

atveju iš bendros pirkėjo sumokėtos sumos (jei ji nebetenkina nemokamo pristatymo sąlygų arba

grąžinamas visas užsakymas) išskaičiuojamos siuntimo išlaidos pagal tuo metu galiojusius

pristatymo tarifus.

4.14. Jei pristatant prekes, dėl kliento kaltės pardavėjas patirs papildomas pristatymo išlaidas,

prekių grąžinimo ar keitimo atveju pardavėjas turi teisę išskaičiuoti patirtą žalą iš grąžintinos

sumos.

4.15. Jei Pirkėjas užsako daugiau nei 2 (du) vienetus tos pačios rūšies prekių, kurias Pardavėjas

turi užsakinėti pas tiekėjus, tai laikoma Individualiu užsakymu. Tokių prekių grąžinti nebus

galima, o apmokėjimas tik išankstinis.